VANLIGA FRÅGOR


Har ni med er städmaterial? 

Kunden väljer själv om vi tar med oss våran städmaterial och städutrustning eller om kunden själv ska tillhandhålla all städmaterial och städutrustning.


Ska jag tänka på något inför städningen?

För att städningen ska kunna utföras på korrekt och effektivt sätt är det bra att plocka undan leksaker, kläder och andra föremål på golvet som kan hindra arbetet. Samma sak gäller fönsterbrädor och hyllor. Tönk på att det blir så mycket fria ytor som möjligt. Om ni förvarar något under sängarna i lådor eller annat är det fördelaktigt att lägga detta på sängen om möjligt om ni önskar sig att vi städar effektivt även under sängarna. Vi flyttar aldrig tunga möbler såsom soffor, sängar eller spisar, då det kan skada era ytor. Vanligen flytta på de möbler som ni önskar att vi städar under eller bakom.


Måste jag vara hemma under städtillfället?

Nej, det behövs inte, det avgör du själv.


Hur lång är uppsägningstiden?

Vi har inga bindningstider hos oss så det finns ingen uppsägningstid heller. Vi utgår ifrån att om våra kunder är nöjda då vill de själva fortsätta med oss utan tvång. Vi är även medvetna att det kommer olika omständigheter i livet även akuta och då blir det kankse inte aktuellt att fortsätta med städningen så vi vill att våra kunder känner sig trygga och fria.


Kan jag avboka ett städtillfälle?

Självklart får du avboka städning om du får något förhinder. Vi förstår det! Man blir sjuk, man är bortrest...saker händer... Ingen fara! Vi förstår det! Städtillfäle som blir avbokat mindre än 24h före städningen debiteras med 50%. 


Måste jag lämna ut nycklar?

Nej, ifall du är på plats vid varje städtillfälle behövs det inte. Det finns flera olika nyckelrutiner. Vid utlämning av nycklar lämnar vi självklart kvittens där vi även binder oss att vi ansvarar för nyckeln.


Får man samma personal vis varje städtillfälle?

Vid regelbunden hemstädning försöker vi att samma städerskor kommer till samma kunder, men vissa avvikelse kan förekomma vid till exempel sjukdom eller semester. Det är alltid våran ordinarie personal. Vi jobbar inte med vikarie.


Vad händer om något går sönder?

BE Clean Sörmland AB har en ansvarsförsäkring som täcker skador som kan uppkomma under städningen. Alla skador ska rapporteras till oss senast 24 timmar efetr städtillfället. Skador som rapporteras senare än 24 timmar kommer inte att beaktas. Kommer man fram till att det är BE Clean Sörmland AB som orsakat skadan så kommer kunden att ersättas utav oss. 


Vad händer om jag inte är nöjd med städningen?

Vi på BE Clean Sörmland AB strävar efter att du som kund är mer än nöjd därför om du skulle varit missnöjd med vårat arbete så ska du kontakta oss inom 24 timmar efter städtillfället så åtgärder vi problem så snabbt som möjligt.


Hur betaler jag?

Vi skickar fakturor i efterskott i början av nästkommande månad och att underlätta betalning för våra kunder så förfallodatum är alltid den 26-te så att kunder undviker stress att de måste betala innan de får sitt lön.


Tillkommer det några extra kostnader på fakturan?

Ja, det tillkommer en fast resekostnad (35 sek för kunder som bor i Nyköping, Trosa, Västerljung, Vagnhärad och Norrköping, 60 sek för kunder som bor t.o.m. 25 km utanför nämnda städer och 150 sek för kunder som bor 26-50 km utanför övannämnda), en fast materialkostnad om vi städar med vår städmaterial och städutrustning på 50 sek och en fast administrationsavgift på 25 sek för faktura/rut hantering. Resekostnad och materialkostnad räknar vi per städtillfälle och administrationsavgift per faktura.


Arbetar ni på röda dagar?

Nej, vi jobbar inte röda dagar. Skulle ert städtillfälle hamna på en röd dag så avbokas det tillfället automatiskt. Skulle ni vilja flytta det tillfället till en annan dag kontaktar ni oss så hjälper vi att boka om det i möjlighet av tid.